dimarts, 30 de juliol de 2013

QUARANTA-DOSENA CONCENTRACIÓ VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ